Στην Κίρκη το ιατρικό στρατιωτικό κλιμάκιο

152

Ανακοινώνεται, ότι την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 από 10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έναν ιατρό, έναν οδοντίατρο και
έναν νοσηλευτή, θα βρίσκεται στην Κίρκη για να παράσχει δωρεάν προληπτική υγειονομική εξέταση σε ενδιαφερόμενους πολίτες.