Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Κομάρων

239

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Κομάρων αποφάσισε το Περιφεριακό Συμβούλιο, λόγω εκτέλεσης εργασιών:

Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13 «ΚΥΠΡΙΝΟΣ – ΚΟΜΑΡΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ» στη γέφυρα Κομάρων και στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.