Παραδεκτή έκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Αναφορά του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ για τις υπέρογκες χρεώσεις του ΕΛΓΑ

601

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε παραδεκτή την Αναφορά του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ σχετικά με τις υπέρογκες χρεώσεις του ΕΛΓΑ στους Έλληνες παραγωγούς χωρίς να τους παρέχονται ουσιαστικές καλύψεις.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Cecilia Wikstrom, ανέφερε στην επιστολή της ότι η Αναφορά προωθήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει προκαταρκτική έρευνα με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος του ΑKΚΕΛ, Βάκης Τσιομπανίδης και ότι προωθήθηκε επίσης στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενημερωθεί και αυτή.

Η Σύνοψη της Αναφοράς του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ έχει  ως εξής:

«Όνομα: Ευάγγελος Τσιομπανίδης

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι οι Έλληνες αγρότες καταβάλλουν υποχρεωτική δημόσια ασφάλιση χωρίς να επωφελούνται από καμία ουσιαστική κάλυψη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) αποτελεί ουσιαστικά έναν εισπρακτικό μηχανισμό που προσφέρει ελάχιστα στον αγροτικό κόσμο, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα από την άρνησή του να αποζημιώσει τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών οι οποίοι υπέστησαν τεράστιες ζημιές αυτό το έτος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων πριν από τη συγκομιδή. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει ούτε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υφίστανται συχνά σοβαρές ζημιές από ευλογιά, οζώδη δερματίτιδα των προβάτων και πολλές άλλες ζωονόσους, οι οποίες είναι συχνές στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες αγρότες πληρώνουν δυσανάλογες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να καλύπτονται για τους περισσότερους βασικούς κινδύνους».