Τρία χρόνια χωρίς αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης οι στρατιωτικοί

1385

Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσε η ένωση στρατιωτικών Ηπείρου για το θέμα της νυχτερινής απασχόλησης:

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                  

ΘΕΜΑ  :  Οικονομικά(Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης Στρατιωτικου Προσωπικού)

ΣΧΕΤ.  :      Ν. 4472/2017 (Αρθρο.127)

  Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου εκφράζει την απογοήτευση των μελών της διότι ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών από την ψήφιση του Νομου 4472/2017  δεν έχει εκδοθεί ακόμη  ΚΥΑ μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ με αποτέλεσμα το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες να μην του έχει χορηγηθεί η  ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Αντίθετα οι μειώσεις με το νέο μισθολόγιο που έφερε ο παραπάνω Νόμος εφαρμόστηκαν άμεσα και αναδρομικά .Συνέπεια αυτού και μετά τις μειώσεις στις αποδοχές μας να μην δίνεται η αποζημίωση των συναδέλφων  που εκτελούν νυχτερινή εργασία που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε……

          Η Ένωση ζητά επιτέλους  την άμεση εφαρμογή του παραπάνω μέτρου ώστε να αποζημιωθούν αναδρομικά οι συνάδελφοι για την προσφορά νυχτερινής απασχολησης (24ωρες υπηρεσίες,νυχτερινές εκπαιδεύσεις,ασκήσεις κλπ) αλλά και την θεσμοθέτηση αποζημίωσης και για την υπερωριακή εργασία τους.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο-

Πρόεδρος

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787