Αναστάσιος Δημοσχάκης: Η ψήφος είναι επιλογή εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη που έλαβα και την τίμησα!

274
Η ψήφος είναι επιλογή εμπιστοσύνης!
Εμπιστοσύνη που έλαβα και την τίμησα!
Την έκανα οδηγό μου και σημαία μου!
Η πορεία ήταν απαιτητική αλλά αποδοτική!
Θέλω να συνεχίσουμε μαζί!
Περισσότερο ενωμένοι, περισσότερο δυνατοί!