Ανατροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την επανακαταμέτρηση

1266

Μετά την τελική επανακαταμέτρηση στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και όσον αφορά την παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη είχαμε ανατροπή και την είσοδο του Κωνσταντίνου Εξακουστού στο νέο περιφερειακό συμβούλιο έναντι της Κ. Γκουλιάμα που ήταν αρχικά τρίτη

Έτσι λοιπόν οι πρώτοι τρεις σε σταυρούς είναι οι παρακάτω:

Βαβίας Σταύρος  4767

Βουλγαρίδης Νίκος 3827

Εξακουστός Κωνσταντίνος 3720