Ορεστιάδα: Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανέγερση μνημείου Ποντιακού Ελληνισμού

329

Σήμερα Παρασκευή 17/05/2019 υπογράφηκε με τον ανάδοχο η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση μνημείου γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού» προϋπολογισμού 24.799,73 ευρώ με Φ.Π.Α. . Οι εργασίες για τη δημιουργία του μνημείου ξεκινούν άμεσα.

Η ανέγερσή του αποτελεί το ελάχιστο ιστορικό μας χρέος προς τον Ποντιακό Ελληνισμό  και μεγάλη τιμή και ευθύνη απέναντι στην ιστορική μας μνήμη, την οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε άσβεστη και ζωντανή.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος