Νέος Διοικητής για το νοσοκομείο του Διδυμοτείχου

461

Η επίσημη τελετή της ανάληψης των καθηκόντων του νέου διοικητή του νοσοκομείου του Διδυμοτείχου, έγινε χθες 16 Μαΐου. Χρέη νέου διοικητή αναλαμβάνει και επίσημα ο κ.Παράσχος Χατζόπουλος.

Η διαδικασία αυτονόμησης θα ολοκληρωθεί και με το διορισμό ξεχωριστού Δ.Σ.