Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

467

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

5 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό – Εργάτης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/05/2019-27/05/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
25510 26103