Αλεξανδρούπολη: Οκτώ σοβαρά ζητήματα έθεσε η Οικολογική Εταιρεία Έβρου στους υποψήφιους Δημάρχους

1290

Με το παρακάτω κείμενο – επιστολή η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ απευθύνεται στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ζητά απαντήσεις σε 8 καίρια ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης:

Αξιότιμοι κύριοι.

Εν  όψει των   εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα διεξαχθούν στις 26/5/2019  το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας αποφάσισε την σύνταξη και αποστολή του κειμένου αυτού εν είδη ερωτηματολογίου σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου μας προκειμένου να διατυπώσετε τις προθέσεις των παρατάξεων σας  στα παρακάτω οκτώ ζητήματα που αναφέρουμε περιληπτικά.

1. Μεταλλεία Κίρκης-ρέμα Ειρήνη. Πρόκειται για περιοχή που εντάχθηκε στο δίκτυο ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 ως Ζώνη ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ), όπου λειτουργούσε μέχρι το 1997 κατά παράβαση της νομοθεσίας μεταλλείο ψευδαργύρου- μολύβδου με χρήση κυανίου και δημιουργήθηκαν οκτώ λίμνες τοξικών τελμάτων δίπλα στο ρέμα Ειρήνη που διέρχεται από την πλατανότοπο Μαΐστρου.

Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε την διάθεση 5 εκατομμυρίων  ευρώ  για την αποκατάσταση των βιομηχανικών χώρων του μεταλλείου και της μολυσμένης γης. Πλέον συγκεκριμένα θα γίνει

Εντοπισμός- καταγραφή ρύπανσης εδαφών και ιζημάτων ρέματος.

Αποκατάσταση λεκανών απόθεσης τελμάτων.

Διαχείριση τελμάτων και ιζημάτων στα ρέματα Κιρκάλων και Ειρήνης

Αποκατάσταση στο μεταλλείο Αγίου Φιλλίπου

Εφόσον εφαρμοσθεί με τα παραπάνω η τέταρτη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρεται στην υποχρεωτική αποκατάσταση  του διαταραχθέντος οικοσυστήματος στο οποίο  μέχρι το 1964 φώλιαζαν σπάνια αρπακτικά όπως στο Εθνικό πάρκο Δαδιάς, το ερώτημα μας είναι: τι προτίθεται να επιδιώξει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ώστε να αναδειχτεί η προστατευόμενη αυτή περιοχή μέσα από δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που θα επιφέρουν οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και θέσεις εργασίας;

2. Δέλτα Έβρου. Είναι το παγκοσμίως γνωστό Εθνικό  πάρκο στο Δέλτα του Έβρου με την μοναδική βιοποικιλότητα υδρόβιας  ορνιθοπανίδας. Είναι συνάμα  ένας  ιδιαίτερα φυσικός ιχθυογενετικός σταθμός, ο ποιο σημαντικός ίσως στην  ΒΑ  Μεσόγειο. Είναι το ποιο πλούσιο δώρο που θα μπορούσε να μας προσφέρει η Φύση. Είναι δυστυχώς η περιοχή για την οποία εδώ και πολλά χρόνια δημοσιοποιούνται πάμπολλες διαμαρτυρίες για παράνομες δραστηριότητες διαφόρων ειδών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το περίφημο Δέλτα Έβρου είναι ένα άντρο ανομίας και εξ αιτίας αυτού υποβαθμίζεται περιβαλλοντικά, ενώ παράλληλα η περιοχή μας έχει τεράστια απώλεια εισοδήματος από τον οικοτουρισμό. Παραθέτουμε μια φράση από ένα κείμενο διαμαρτυρίας Άγγλων οικοτουριστών που επισκεφτήκαν το Δέλτα Έβρου πριν από μερικά χρόνια

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπάμε, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να αισθάνεστε ντροπή σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε την άγρια ζωή και το περιβάλλον σας .Θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα αυτό»

Θεωρούμε ότι από το Εθνικό πάρκο στο Δέλτα  Έβρου η κοινωνία θα μπορούσε να αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον οικοτουρισμό αντίστοιχα με αυτά που αποκομίζουν οι πολίτες από το Εθνικό πάρκο Κερκίνης, οι πολίτες από το Εθνικό πάρκο Αμβρακικού, οι πολίτες από το Εθνικό πάρκο των Πρεσπών.

Το ερώτημα μας είναι:  Η  Δημοτική Αρχή θα υποστηρίξει την πάταξη της ανομίας στο Εθνικό πάρκο του Δέλτα του Έβρου για να αποκομίζουν οι δημότες   οικονομικά οφέλη από τον οικοτουρισμό όπως ακριβώς γίνεται με τα προαναφερθέντα  υγροτοπικά  Εθνικά πάρκα;

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

3. Πλωτός σταθμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου(LNG) στην Αλεξανδρούπολη.

Θεωρούμε ότι έπρεπε να προηγηθεί ένας δημόσιος δημοκρατικός διάλογος   για το θέμα αυτό ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές επιλογές που θα εξασφαλίζουν τους παρακάτω ελάχιστους όρους.

α)Η προστασία του περιβάλλοντος

β)Η  διαφύλαξη των σημερινών τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

γ)Η δημιουργία νέων τομέων οικονομικών δράσεων με την εγκατάσταση του πλωτού σταθμού.

Το ερώτημα μας προς την Δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές στις 26/5/2019 είναι: αν θα λάβει την πρωτοβουλία για μια δημόσια δημοκρατική και ανοικτή συζήτηση για να κριθεί αν ο σχεδιασμός του έργου αυτού είναι εναρμονισμένος με τις παρακάτω τρεις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

α)Την αρχή  της βιωσιμότητας.

β)Την αρχή της φέρουσας ικανότητας

γ)Την αρχή της χωρονομίας

4. Τα υπόγεια νερά στην πεδινή περιοχή Μάκρης  Δικελλών  Μεσημβρίας.

Πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις στο κοινοτικό κτίριο Μάκρης για το ζήτημα αυτό και στην δεύτερη κλήθηκε το ΕΘIΑΓΕ (Εθνικό  Ίδρυμα Αγροτικής  Έρευνας) καθώς και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ με τον διευθυντή της. Με δεδομένη την υφαλμύρωση της πεδινής περιοχής  Μάκρης  Δικέλλων Μεσημβρίας  που έχει διαπιστώσει και το ΕΘΙΑΓΕ αναζητήθηκαν οι βέλτιστοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος που αν  δεν εξαλειφθεί στην περιοχή αυτή  με τον θαλάσσιο τουρισμό και την πατροπαράδοτη ελαιοκαλλιέργεια θα  εκτεθούν  σε άμεσο κίνδυνο αυτοί  οι δυο  κύριοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής αυτής. Παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε και την εμφανή διάθεση συνδρομής του ΕΘΙΑΓΕ και της ΔΕΥΑΑ , θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται ο εφησυχασμός και για τον λόγο αυτό θέτουμε το ερώτημα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης: Τι θα πράξει η Δημοτική αρχή για να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία που διαταράχθηκε και η οικονομία των δημοτών της περιοχής αυτής που κινδυνεύει;

5. Ανατολική πλευρά του παραλιακού μετώπου της Αλεξανδρούπολης.

Ένας επισκέπτης που θα διασχίσει για πρώτη φορά την παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης είναι πολύ πιθανό να θεωρήσει ότι τα ανατολικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η οδός Κύπρου  δηλαδή ο νέος πεζόδρομος  που διέρχεται από την πλατεία Κύπρου (παλιά Δημαρχεία) και καταλήγει στην παραλιακή λεωφόρο μπροστά στο λιμάνι. Ανατολικά αυτού του ορίου φαίνεται ότι λειτουργεί ένας άλλος  αδρανής και  αδιάφορος  Δήμος για την κατασκευή οπουδήποτε τεχνικού έργου που εξυπηρετεί τις ανάγκες των  κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής,  των δημοτών γενικά του «αδιάφορου» Δήμου,  και παράλληλα εξωραΐζει το παραλιακό μέτωπο που έλκει τους επισκέπτες τουρίστες. Το ερώτημα μας προς τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει ως εξής: Σε ποιες επεμβάσεις κρίνετε ότι θα πρέπει να προβεί η νέα δημοτική αρχή  ώστε  να βελτιωθεί  η συγκεκριμένη περιοχή στα πλαίσια της δέκατης αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρεται στην αρχή του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος;

6. Πόσιμο νερό οικισμών στο δυτικό άκρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τρία χωριά  στη δυτική πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( η Αύρα,  ο Κόμαρος,  το Πέραμα) καταναλώνουν ιδιαίτερα πολύ νερό εμφιαλωμένο. Αυτό το παράδοξο  δεν οφείλεται στην απουσία από την περιοχή αυτή της Δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης Αλεξανδρούπολης.(ΔΕΥΑΑ).Απεναντίας υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και το νερό του Δήμου είναι άφθονο. Είναι όμως πολύ δύσκολο για να το πιεί κανείς γιατί μυρίζει πολύ άσχημα. Γιατί το νερό αυτό ρέει μαζί με στερεές ουσίες άγνωστης χημικής σύστασης.  Οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης εν όψει των δημοτικών εκλογών καλούνται να απαντήσουν στο εύλογο ερώτημα: Τι πρέπει να κάνει άμεσα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  και  η  ΔΕΥΑΑ Αλεξανδρούπολης για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αύρας του Κομάρου και του Περάματος με υγιεινό πόσιμο νερό;

7. Διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τα έσοδα από την διαχείριση απορριμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπονται να ανέλθουν στο ιλιγγιώδες ποσό των  300 δις δολάρια στο έτος 2020. Προκειμένου να επιτύχουμε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης  το μέγιστο οικονομικό ,κοινωνικό και συλλογικό όφελος , προτείναμε στον Δήμο την συνδιοργάνωση μιας ημερίδας με τίτλο την αποκεντρωμένη διαχείριση, και μιας δεύτερης ημερίδας με τίτλο την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων. .Αυτές πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς  με εξειδικευμένους εισηγητές, και με την παρουσία και συμμετοχή στον διάλογο πολλών δημοτών.

Ακολούθως όταν δημοσιοποιήθηκε από την Δήμο το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων διαπιστώσαμε ότι δεν συμπεριελάμβανε τους παρακάτω σημαντικούς τομείς που ορίζει ο οδηγός για τοπικά δημοτικά σχέδια  αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην διαλογή.

-Την κοστολόγηση των δράσεων

-Την εκτίμηση των εσόδων

-Τις δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και εφαρμογή του τοπικού σχεδίου

-Τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

-Τις δράσεις ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Πρόσφατα διαπιστώνουμε ότι

-Δεν υπάρχουν οι κάδοι προδιαλογής σε κατάλληλες θέσεις (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά)

-Δεν είναι διακριτή η κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή του τοπικού σχεδίου

-Δεν είναι διακριτή η ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση (ανακύκλωση κλπ).

Επειδή θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται ο εφησυχασμός θέτουμε το παρακάτω ερώτημα στις δημοτικές παρατάξεις: Εφόσον συμφωνείτε ότι είναι αναγκαία η προδιαλογή απορριμμάτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση  των δημοτών ποιες είναι οι προθέσεις σας για το σοβαρό αυτό ζήτημα, και τι πρέπει να πράξει η δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές;

 

8. Βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μεταλλευτικής ιδιοκτησίας.

Συμπληρώθηκαν  ήδη  είκοσι χρόνια αντιπαλότητας μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσοφόρων κοιτασμάτων με το πρωτόγνωρο κοινωνικό  κίνημα που αντιτίθεται στην επένδυση αυτή   για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και διαφύλαξης της τοπικής οικονομίας .Στο χωριό Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιούνταν η αρχική εξόρυξη με την προοπτική βέβαια την επέκταση στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου. Η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης (Eldorado gold με έδρα τον Καναδά) πέτυχε εύκολα την παραχώρηση μεταλλειοκτησίας σε δημόσια έκταση 19000 στρεμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η μεταλλειοκτησία ισχύει για 99 χρόνια. Μέσα στην έκταση αυτή υπάρχουν τα χωριά Πέραμα Κόμαρος Αύρα και Ατάρνη. Για να εξασφαλίσει η εταιρεία την συναίνεση των κατοίκων  εκμεταλλεύθηκε την φτώχια και την ανεργία στα χωριά αυτά και πρόβαλλε τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει. Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου τον Δεκέμβρη του 2000 αντικρούοντας της επιχειρηματολογία των Χρυσωρυχείων πρόβαλλε την ανάπτυξη των παρακάτω τεσσάρων  δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης που εξασφαλίζουν την οικονομική και πολιτιστική βελτίωση των κατοίκων της περιοχής

-Ανάδειξη των δέκα οκτώ(18)  αναγνωρισμένων αρχαιολογικών χώρων της περιοχής

-Προώθηση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

-Κήρυξη του μοναδικού δάσους Μαύρης Πεύκης ως διατηρητέου μνημείου της φύσης.

-Οδική σύνδεση του Περάματος και του Κομάρου με την παραλία της Μεσημβρίας.

Η πρόταση μας αυτή επικροτήθηκε άμεσα από το κοινωνικό κίνημα ενάντια στα χρυσωρυχεία Παραδόξως όμως καμιά δημοτική αρχή της εικοσαετίας 2000-2019 δεν δραστηριοποιήθηκε για την υλοποίηση κάποιων έστω από το πακέτο των τεσσάρων προτάσεων. Έχουμε όμως κατοίκους των χωριών που εδώ και χρόνια προχώρησαν σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Έχουμε  ακόμα και ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για το δάσος της Μαύρης Πεύκης.

Μέχρι σήμερα τα χρυσωρυχεία δεν πέτυχαν τον στόχο τους όμως δεν παραιτήθηκαν και η μεταλλειοκτησία ισχύει για πολλές ακόμα δεκαετίες. Συνεχίζοντας τον αγώνα που δεν εγκαταλείψαμε ποτέ  θέτουμε στις δημοτικές παρατάξεις το ερώτημα: Ως δημοτική αρχή θα υποστηρίξετε έμπρακτα την οικονομική και περιβαλλοντική πρόταση μας για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αυτής του Δήμου;

                                              Αλεξανδρούπολη  12  Μάιου 2019

                                                             Με εκτίμηση

                                           Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

                                                       Γιώργος Δεμερίδης