Για τρεις μήνες θα κοπεί στη μέση η Εγνατία μέχρι τους Κήπους λόγω έργων

1180

Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί από Αλεξ/πολη προς το Τελωνείο Κήπων με ολική εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην χ.θ. 651+600 (μετά τον Α/Κ Αρδανίου) μέσω του κατασκευασμένου διαδρόμου. Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από Τελωνείο Κήπων προς την Εγνατία Οδό θα εκτρέπεται ακολουθώντας την εργοταξιακή σήμανση (διάταξη τροποποιημένου ημικυκλικού κόμβου), στην παλαιά Εθνική Οδό Κήπων -Αρδανίου.

Στην δεύτερη φάση θα δοθεί σε κανονική κυκλοφορία το ρεύμα από Αλεξ/πολη προς το Τελωνείο Κήπων της διαλαμβανόμενης Οδού και θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Τελωνείο Κήπων προς την Αλεξ/πολη και η κίνηση των οχημάτων από το Τελωνείο Κήπων προς Αλεξ/πολη θα  εκτρέπεται στην παλαιά Ε.Ο. Αρδανίου – Κήπων.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν για ογδόντα (80) ημέρες και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.