Ορεστιάδα: 928.000 ευρώ για κατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο

857

Με την υπ’ αριθμ. 154/03-03-2019 του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ. 4036/07-09-2018 πρόταση του Δήμου Ορεστιάδας με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018», οριστικού προϋπολογισμού 928.000 €».


Αποφασίστηκε η οριστική ένταξη του έργου και η χρηματοδότηση του Δήμου Ορεστιάδας με το ποσό των 190.156 € Το υπόλοιπο ποσό του του συνόλου των 928.000 € είναι εξασφαλισμένο από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Ορεστιάδας.
Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα την προσπάθειά μας για την αστική ανάπλαση του Δήμου μας, με άμεση δημοπράτηση αυτού του σημαντικού έργου.