Από πότε θα απαγορευτεί η καύση χόρτων

501

Από την 1η Μαΐου θα απαγορεύεται η καύση χόρτων χωρίς τη σχετική άδεια, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Έβρου. Σκοπός αυτής της απόφασης είναι η πρόληψη πυρκαγιών.