Δύο οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη

474

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 24923/04.04.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών στις 23.04.2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2019, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 23.04.2019, ημέρα M. Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018» από το Πράσινο Ταμείο.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

Έγκριση διενέργειας και πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση της συγκεκριμένης πίστωσης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)» με τίτλο: «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ορεστιάδας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του» για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ δόση  2019).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης           

Έγκριση απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης           

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γυναικών Λεπτής “Οι αλησμόνητες πατρίδες”  για το έτος 2019 και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση επιχορήγησης του Μουσικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ»  για το έτος 2019 και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση επιχορήγησης του ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)  για το έτος 2019 και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Β. ΕΒΡΟΥ & ΦΙΛΩΝ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ»  για το έτος 2019 και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΛΟΦΟΥ «ΤΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ»  για το έτος 2019 και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων έτους 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Σύλλογο Γυναικών Πενταλόφου της 20ης Συνάντησης Παραδοσιακών Οργάνων στην Τ.Κ. Πενταλόφου στις 28.04.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Κλεισσούς του Φεστιβάλ Μουσικών Οργάνων που θα πραγματοποιηθεί στις 08.06.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάλης Δοξιπάρας «Ο ΑΗΤΟΣ» πολιτιστικής εκδήλωσης ανταμώματος εννέα χωριών στην Τ.Κ. Μεγάλης Δοξιπάρας στις 02.05.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας με τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. από 17-19.05.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 4ου meeting Γενικής Γυμναστικής Θράκης στις 15.06.2019 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ορεστιάδας Ενόργανης, Ακροβατικής και Ρυθμικής Γυμναστικής «ΑΜΙΛΛΑ- Α. ΠΡΟΚΟΒΑΣ», έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση πρακτικού καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χρήστος Ορμανλίδης

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.   

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση παραίτησης από μισθωτήριο αγροτεμαχίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας