Αποζημίωση Αργιών Στελεχών του ΣΞ: Τι είπε ο ΥΕΘΑ Ε. Αποστολάκης για το θέμα

784
Απάντηση ΥΕΘΑ Ευ.Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.Αρ.6645/22-03-2019) με θέμα:«Άνιση αντιμετώπιση εις βάρος του στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς,το οποίο εδώ και 14 μήνες δε λαμβάνει την αποζημίωση για τις υπηρεσίες αργιών»:
Ερώτηση 6645/22-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων
Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, με το έγγραφο Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ. 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛ/Γ3 του Α/ΓΕΕΘΑ καθορίστηκε η αποζημίωση στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, όπως και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες.
Το συγκεκριμένο ποσό προσδιορίστηκε στο 1/3 της πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης που ισχύει κάθε φορά.
Εδώ, όμως, και δεκατέσσερις (14) μήνες το στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς δε λαμβάνει τη συγκεκριμένη αποζημίωση, σε αντίθεση με το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο καταβάλλεται κανονικά η αποζημίωση.
Στο στρατιωτικό προσωπικό, όμως, του Στρατού Ξηράς η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν έχει καταβληθεί για όλο το έτος 2018, καθώς, επίσης, και για τους δύο πρώτους μήνες του 2019.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κραυγαλέα άνιση αντιμετώπιση, την οποία η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα.

 

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
1. Για ποιο λόγο, εδώ και 14 μήνες, έχει σταματήσει η καταβολή πληρωμής των υπηρεσιών αργιών για το στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς.
2. Ποιες είναι οι προθέσεις της Πολιτείας σε ό, τι αφορά στην καταβολή της συγκεκριμένης αποζημίωσης.
Ο βουλευτής,
Μάνος Κόνσολας
Η Απάντηση του ΥΕΘΑ:
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας με θέμα «Άνιση αντιμετώπιση εις βάρος του στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς, το οποίο εδώ και 14 μήνες δεν λαμβάνει την αποζημίωση για τις υπηρεσίες αργιών» και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, σας γνωρίζω ότι έχω ήδη δώσει οδηγίες για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής διευθέτησης του θέματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τις οικονομικές του παραμέτρους, όσο και την ανάγκη σεβασμού των οικονομικών δικαιωμάτων τουπροσωπικού του ΣΞ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ