Νέο έργο 6εκ ευρώ από το Δήμο Ορεστιάδας

1534

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.140.000€».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας στις 09/04/2019, εγκρίθηκαν οι μελέτες και τα σχέδια τευχών δημοπράτησης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 για τα παρακάτω έργα:

  1. «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000€.
  2. «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας» » συνολικού προϋπολογισμού 1.765.000€.
  3. «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας» συνολικού προϋπολογισμού 2.175.000€.

Τα έργα αφορούν υπογειοποίηση 95 αρδευτικών γεωτρήσεων σε μία συνολική έκταση 39.500 στρεμμάτων με άμεσα επωφελούμενους 800 αγρότες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την άριστη συνεργασία και την τεράστια συμβολή τους, τον πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β ΩΟΕΙΔΟΥΣ κ. Αθανάσιο Αρχοντίδη, τα μέλη του Δ.Σ. του οργανισμού και το στέλεχος του οργανισμού κ. Μαλούση Κωνσταντίνο.

Η στήριξή μας στον αγροτικό κόσμο είναι συνεχής, ειλικρινής και κυρίως αποτελεσματική.