Επιβολή προστίμου σε μεγάλη αλυσίδα super market

877

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ/1188/15.03.2019 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΔΑ 13 ΟΤ 31, Β΄ΦΑΣΗ, Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 1032 και ΑΦΜ 093683423, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, για παράβαση της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», άρθρο 29: «Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών».