Πρόγραμμα Leader 1,5 εκατ ευρώ για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης

394

Μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2019 θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις προτάσεις τους για το τοπικό πρόγραμμα LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις με συντονιστή φορέα την «Δημοσυνεταιριστική Έβρος,» σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 


Η προκήρυξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αφορά τους δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).Η τελευταία προκήρυξη για πρόγραμμα LEADER ήταν το 2015.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού προγράμματος που θα τρέξει η Δημοσυνεταιριστική περιλαμβάνουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου ,ιδιωτικού τομέα, έναν πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίησης στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας.

«Για πρώτη φορά έχουμε δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυτομεακής προσέγγισης με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου θάλασσας και Αλιείας με σκοπό την ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των προγραμμάτων μέσω και της στενής συνεργασίας των ταμείων αυτών,» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διευθυντής της Δημοσυνεταιριστικής Ευάγγελος Καζάκης .

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Όπως εξήγησε στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπο-δράσεις που έχουν επιλεγεί μετά από διαβούλευση που έχει προκύψει από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση ,εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, καθώς και οριζόντια εφαρμογή στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας και χειροτεχνίας.

Σύμφωνα με τον κ. Καζάκη το ποσό το οποίο μπορούν να λάβουν ως χρηματοδότηση οι επενδυτές ξεκινάει από το 50% ,ενώ για το νησί της Σαμοθράκης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 75%.

 

ert.gr