Καθαρά Δευτέρα στον πλατανότοπο Μαΐστρου

260

Την Καθαρά Δευτέρα δίνουμε ραντεβού στις εκδηλώσεις στον πλατανότοπο Μαΐστρου με πολλές δραστηριότητες για μικρά και μεγάλα παιδιά !!!