Τα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που πήραν ISO

401

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO σε δεκατρία  τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Δέκα τμήματα του Π.Γ.Ν.Α έλαβαν το διεθνές πιστοποιητικό ποιότηταςISO2009  μετά από λεπτομερή έλεγχο που διενήργησε ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης. Πιστοποιήθηκαν τα εξής τμήματα

1.Ιατρείο προετοιμασίας Μητρότητας-Μητρικού Θηλασμού.

2.Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

3.Αιμοδοσία.

4.Μαιευτική.

5.Οφθαλμολογική.

6.Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

7 .Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

8.Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης.

9.Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας.

10.Ειδική Μονάδα Χημειοθεραπείας.

11.Τμήμα Ερευνάς και Εκπαίδευσης.

12.Νοσηλευτική Υπηρεσία.

13.Νεφρολογική Κλινική.

Έχουν υποβάλει αίτηση να πιστοποιηθούν και άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Η διαδικασία αυτή βοηθάει τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ