Προσκλήσεις ιδιωτικών Leader στον Έβρο

533

Μετά τη Χαλκιδική ακολούθησε και ο Νότιος Έβρος με την προκήρυξη των Leader για ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ εντός των ημερών αναμένεται η έγκριση και άλλων προσκλήσεων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το Νότιο Έβρο, η σχετική ανακοίνωση της Αναπτυξιακής αναφέρει:

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00 ευρώ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 07/03/2019 – ώρα έναρξης: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 03/06/2019- ώρα λήξης: 15.00

Αναλυτικά η πρόσκληση του Νοτίου Έβρου ΕΔΩ.

agronews.gr