Αναζητώντας Δημιουργικές Λύσεις για την Παραοικονομία στο Νομό Έβρου

215

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, στην Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Έβρου η εκδήλωση με θέμα:

«Νομός Έβρου – Αναζητώντας Δημιουργικές Λύσεις για την Παραοικονομία».

Σκοπός της δράσης ήταν η διερεύνηση πρακτικών λύσεων που μπορεί ο φορέας να υλοποιήσει  για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Έβρου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιάννης Βαταμίδης μέλος του ΔΣ του επιμελητηρίου και εισηγητές ήταν ο Θάνος Πανταζής, Οικονομικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου και ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Φορέα.

Η εκδήλωση σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, το ειδικό επιχειρηματικό περιβάλλον του Έβρου και οι ενέργειες που έχει κάνει το Επιμελητήριο τα τελευταία έτη. Στο δεύτερο μέρος αναζητήθηκαν λύσεις μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας από τους ίδιους τους επαγγελματίες με στόχο την συν-δημιουργία πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας στον Έβρο.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της οικονομικής φυσιογνωμίας της Π.Ε. Έβρου και οι ενέργειες του Επιμελητηρίου σε μορφή παρεμβάσεων, δράσεων και διεκδικήσεων. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν εργαλεία όπως οι συμμετοχές σε εκθέσεις η συνεργασία με το «Δίκτυο Πράξη» και το «Enterprise Europe Network» και τρόποι αξιοποίησης των εν λόγω συνεργειών. Η πρώτη ενότητα έκλεισε παρουσιάζοντας τα κανάλια, μέσα και τους τρόπους πληροφόρησης του Επιμελητήριο Έβρου για νέα προγράμματα, δράσεις και ευκαιρίες, καλώντας τα μέλη να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης τους.

Στο δεύτερο μέρος τα βασικά θέματα που τέθηκαν ως προβληματισμοί συνοψίζονται παρακάτω. Το ύψος της «ατέλειας» που επιτρέπει συναλλαγές μέχρι το ύψος των 175 ευρώ, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων στους τελωνειακούς σταθμούς. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι οι καταναλωτές έχουν καταναλωτική συνείδηση, η οποία αποδεικνύεται από το πρόσφατο εμπάργκο κατά την περίοδο της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτών,  ωστόσο η έλλειψη πληροφόρησης και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών συμβάλουν στην κατανάλωση από τις γειτονικές χώρες. Επιπρόσθετα τέθηκε το ζήτημα της εξάπλωσης της τάσης διαδικτυακών αγορών με έμφαση στις καταναλωτικές συνήθειες της νέας γενιάς και  στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται παράτυπα από σελίδες που λειτουργούν  φυσικά πρόσωπα, χωρίς υπόσταση και νομική οντότητα.  Επιμέρους ζήτημα τέθηκε η ανάγκη για την συλλογική προσπάθεια και ενεργοποίηση μεγαλύτερου μέρους των ελευθέρων επαγγελματιών για την εύρεση πρακτικών λύσεων, με έμφαση στην έλλειψη συλλογικού πνεύματος και συνεργασίας.

Η ενότητα των προτάσεων που προέκυψαν, συνοψίζεται στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες τάσεις, την κατανόηση των καταναλωτών και την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο ειδικά, αναφέρθηκε η ανάγκη, οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και η αξιοποίηση των εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση χρηστικής γνώσης. Στο πεδίο της ενίσχυσης της ελκυστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, επικράτησε η πρόταση της κατανόησης των κινήτρων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών που πραγματοποιούν αγορές από τις γειτονικές χώρες. Η επίγνωση των κινήτρων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, θα λειτουργήσει καταλυτικά ως πλατφόρμα για την διαμόρφωση μιας πρακτικά ελκυστικής πρότασης αξίας από τις επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνέχεια των προτάσεων θα προχωρήσει στην διερεύνηση και τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των παραπάνω  ενεργειών.