Τεράστιο ποσό θα δοθεί στους Δήμους του Έβρου για την κάλυψη των αναγκών στα σχολεία

1058

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, γίνεται η κατανομή συνολικού ποσού ύψους 28.000.000 € από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για τους Δήμους του Έβρου προβλέπονται:

Δήμος Σαμοθράκης – 11.700 ευρώ

Δήμος Αλεξανδρούπολης – 252.990 ευρώ

Δήμος Σουφλίου – 57.200 ευρώ

Δήμος Διδυμοτείχου – 62.010 ευρώ Δήμος

Ορεστιάδας – 127.870 ευρώ

Σύνολο 511.770 ευρώ

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.