Οι δήμοι που θα έχουν υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

276

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σύμφωνα με την οποία 114 δήμοι από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Δείτε το ΦΕΚ και τη λίστα με τους δήμους