Συνεδριάζει ξανά η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

156

«Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)

Μετά τη ματαίωση της κατά την  1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την αριθ. 2468/24-01-2019  πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 11-02-2019 και ώρα  17:30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

  Ενημερώσεις

  1. Γνωμοδότηση για την Ονοματοδοσία Δρόμων Οικισμού Παλαγίας. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
  2. Γνωμοδότηση για την Ονοματοδοσία Δρόμων Οικισμού Απαλού. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)