Στο όργιο φοροδιαφυγής που συντελείται στην Ελλάδα, δεν λείπει φυσικά ο Έβρος!

358

Μερικές περιπτώσεις αρνητικών πρωταγωνιστών στο πάρτυ φοροδιαφυγής που καλάκρατεί στην Ελλάδα με δραστηριότητα στον Έβρο.

Τουλάχιστον στη φοροδιαφυγή φαινόμαστε συμπαγής λαός! Είμαστε ωραίοι οι Έλληνες ρε παιδιά!!!

· Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό Έβρου απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, εισοδήματα ύψους 157.280,86 ευρώ.

· Πρατήριο υγρών καυσίμων στο νομό Έβρου απέκρυψε, κυρίως μέσω της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, φορολογητέα ύλη ύψους 104.063,69 ευρώ.

· Συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος στο νομό Έβρου απέκρυψε, για τις χρήσεις 2012 έως 2015, εισόδημα ύψους 122.333,86 ευρώ.

· Προσωπική εταιρεία εστίασης στη Θράκη, κατά τη χρήση 2017, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 1.232 φορολογικά στοιχεία.