Δύο έργα αξίας 5,4 εκατ ευρώ ξεκινούν στην Αλεξανδρούπολη

648

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ. στο γραφείο δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση έργου «Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 2.400.000€ από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Επίσης, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στις 12.30 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα Φερών (πρώην δημαρχείο) θα υπογραφεί η σύμβαση έργου «Κατασκευή Λυκείου Φερών», προϋπολογισμού 3.000.000€ από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.