19 μόνιμες θέσεις στην Ορεστιάδα (απόφαση)

3077

Διαδικασία πρόσληψης 19 μόνιμων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Ορεστιάδας.

Οι θέσεις αυτές εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, αλλά και θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν.

 

Συμμετέχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και την σχετική εγκριτική απόφαση

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11, Τ.Κ. 68 200 Ορεστιάδα. Επικοινωνία: 2552 350 339

workenter.gr