Υπογραφή σύμβασης έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη»

284

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 στις 12.00 μ. στο γραφείο του δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 60.881.372,28 € (προ Φ.Π.Α.), παρουσία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, του Προέδρου της ΔΙΑΜΑΘ κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας.