Τι αποφάσισε η Αστυνομία Αλεξανδρούπολης για τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω του χιονιά

304

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης αποφάσισε την άρση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πλέον όλο το οδικό δίκτυο στο οποίο διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων έχει αποχιονιστεί 

 Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στους ∆ιοικητές, του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και των Αστυνομικά Τμημάτων Φερών, Τυχερού και Σουφλίου, κατά λόγω αρμοδιότητας, οι οποίοι επίσης εξουσιοδοτούνται με την παρούσα για την κατά την κρίση τους λήψη όποιων πρόσθετων έκτακτων μέτρων απαιτηθούν.