Ο μοναδικός Δήμος του Έβρου που συμμετείχε σε έρευνα για την ισότητα ανδρών – γυναικών

861

Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε!

Έτσι τελειώνει τον χαιρετισμό της για την πανελλαδική έρευνα που αφορά την ισότητα των δύο φύλων, η Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό της η κ. Κούβελα αναφέρει:

Η παρούσα έκδοση συνιστά μια έμπρακτη απόδειξη των ποικίλων δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε όλο το εύρος των πολιτικών, όπως αυτές έχουν
οριστεί μέσω των αξόνων προτεραιότητας και των επιμέρους στοχεύσεων του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016‐2020 της ΓΓΙΦ.

Εστιάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και την ανάγκη παρακολούθησης και επαναπροσδιορισμού τους, ενόψει και των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η παροχή και η χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων που προσεγγίζουν τα θέματα
ισότητας, αποτυπώνει την εξέλιξη και τον διαρκή εμπλουτισμό των πολιτικών ισότητας,
ταυτόχρονα με τη δυναμική τους να προσαρμόζονται στην εκάστοτε κοινωνική και οικονομική συγκυρία, ενσωματώνοντας, κάθε φορά, τις νέες τάσεις σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Βάσει αυτών, αλλά και της προόδου που σημειώνει η διαρκής επέκταση των πολιτικών ισότητας σε όλο και περισσότερα πεδία του βίου μας, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η παρουσία των έμφυλων ανισοτήτων και των πολλαπλών διακρίσεων, που γεννά, με τη σειρά της, την ταυτόχρονη ανάγκη για την οριστική της υπέρβαση.

Η ανακατάληψη του χαμένου χρόνου του «παγώματος» των πολιτικών για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στα χρόνια της κρίσης και της λιτότητας, ήταν η κινητήρια δύναμη που μας έδωσε την ώθηση ώστε οι αξίες και οι αρχές της Ισότητας των
Φύλων να μην θεωρηθούν «πολυτέλεια» αλλά προτεραιότητα δημοκρατίας και σημαντική
πλευρά της προοδευτικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.

Σε τελευταία ανάλυση, η αρτιότητα των πολιτικών και των δράσεων της ΓΓΙΦ συνολικά, η πλήρης τεκμηρίωση και τα συμπεράσματα της έρευνας που εμπεριέχονται στην έκδοση, συνιστούν αδιάψευστα εχέγγυα για την ολοένα και πιο διεισδυτική αποτίμηση της πορείας του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Χαιρετίζω, λοιπόν, με χαρά την παρούσα έκδοση, με την ευχή να μην αποτελέσει απλώς ένα τεκμήριο μνήμης, αλλά και ένα εφαλτήριο σκέψης και περαιτέρω προβληματισμού για τη σοβαρότητα των θεμάτων ισότητας εν γένει.

Στην έρευνα λοιπόν που διεξήχθη, τα αποτελέσματα από την ανταπόκριση όλων των φορέων ήταν μεν μεγαλύτερη από το παρελθόν, αλλά και πάλι οι φορείς που συμμετείχαν ήταν λίγοι.

Άξιο αναφοράς είναι πως για τις ανάγκες της έρευνας συμμετείχαν αρκετοί Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη ηλεκτρονικά συνολικά σε 645 φορείς. Από αυτούς ανταποκρίθηκαν μόλις 4 στα 19 υπουργεία, κάτι που είναι δυστυχές, 6 από τις 13 Περιφέρειες, ποσοστό καλύτερο αλλά όχι θετικό, 5 από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μόλις 110 από τους 325 Δήμους και 28 από τους 249 φορείς της κοινωνίας πολιτών. Άρα, συνολικά ελήφθησαν 153 από σύνολο 645, που παρότι μικρός υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των προηγούμενων ετήσιων εκθέσεων, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην θεσμική ιδιότητα του φορέα της διεξαγωγής της έρευνας και στον σχεδιασμό και την διαδικασία καθοδήγησης των φορέων από τα στελέχη της υπηρεσίας.

 Στο ν. Έβρου μόνο ο Δήμος Ορεστιάδας ανταποκρίθηκε, ενώ σε Δράμα και Καβάλα υπήρχε μεγαλύτερη κινητικότητα με τους Δήμους Καβάλας, Δράμας, Νέστου, Δοξάτου, να ανταποκρίνονται. Καμία απάντηση δεν ήρθε από τον ν. Ξάνθης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορούν μεταξύ άλλων και ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι Ρομά ή οι Πομάκοι της Θράκης, θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής και τις κατευθύνσεις που θα δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε επίπεδο Ροδόπης στην έρευνα δεν έκλεισαν τα μάτια οι Δήμοι Κομοτηνής και Αρριανών, σε αντίθεση με τους Δήμους Ιάσμου και Μαρωνείας – Σαπών που δεν απάντησαν.