Πρόσληψη γιατρού Π.Γ.Ν. Έβρου

389

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. Έβρου, αποφάσισε ομόφωνα
την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, μέσω της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας Θράκης, για την
πρόσληψη ενός (1) Επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με εμπειρία, με βάση τις άμεσες
ανάγκες του Παιδιατρικού Τμήματος ΕΣΥ του Π.Γ.Ν.Εβρου-Νοσηλευτική Μονάδα
Γ.Ν.Διδυμοτείχου, σε συνάρτηση με τον πρόσφατο κατάλογο ιατρικού επικουρικού προσωπικού ανά
ειδικότητα της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης και εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν.Εβρου.