Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

661

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 27.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Λήψη απόφασης με θέμα: «Αποδοχή λοιπών οφειλών της Αναπτυξιακής Εταιρείας  Νέας Ορεστιάδας Α.Ε.».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και 4ης ΥΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας & Δικαίων». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

3. Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. που αφορά την παραχώρηση αγροτεμαχίων του Δήμου προς την ΔΕΔΔΑ.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

6. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας