Υμιυπόγειους κάδους αποκτά η Αλεξανδρούπολη

321

Σήμερα στις 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο θα υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συστήματος ημιυπόγειων κάδων».

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο την οριστική έγκριση νέων οικοπέδων ιδιοκτητών των περιοχών Μαϊστριανών και Φυτωρίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την οριστική έγκριση των σχεδίων για τη δημιουργία νέων κοινωφελών χώρων, σχολείων και νέων δρόμων στην Αλεξανδρούπολη.