Σε ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα εντάχθηκε ο Δήμος Ορεστιάδας

1320

Θέμα: Ένταξη έργου με τίτλο: «Πράσινος Τουρισμός και Ιστορική Κληρονομιά – ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας / GreeTHiS»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Βάρνα της Βουλγαρίας η πρώτη συνάντηση του νέου έργου GreeTHIS, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ορεστιάδας εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Το έργο έχει στο επίκεντρο τον δημότη Ορεστιάδας και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μέσα από δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια δημόσιας χρήσης και τουριστικής αξιοποίησης του ιστορικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής με ψηφιακά και άλλα εργαλεία.

Πρόκειται για την πρώτη ενταγμένη δράση του Δήμου Ορεστιάδας σε συγχρηματοδοτούμενο κατά 92% πρόγραμμα από την Ε.Ε., με ευρύτερα αναπτυξιακή και γεωστρατηγική σημασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τις συνορεύουσες με αυτήν περιοχές.

Το έργο εντάχθηκε με προϋπολογισμό € 1.105.080,96 και διάρκεια τριάντα (30) μήνες, επιτρέποντας έτσι την αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών στην επικράτεια του δήμου.

Στην καθοριστικής σημασίας πρώτη συνάντηση ο Δήμος Ορεστιάδας εκπροσωπήθηκε ενεργά τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο προκειμένου τα μεγιστοποιήσει και να επενδύσει περαιτέρω τα οφέλη από την συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεργασία με άλλες πέντε (5) χώρες.

Αξίζει να αναφερθεί, εξάλλου, ότι η μια εκ των τριών χρηματοδοτούμενων επενδύσεων του έργου διεκδικήθηκε με επιτυχία να είναι στην Ορεστιάδα, όπως και ότι στον Δήμο Ορεστιάδας ανατέθηκε ο ρόλος του συντονιστή φορέα σε μια ακόμη κομβικής σημασίας δράση για την επιτυχή υλοποίηση και έκβαση του έργου.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος