Η ΔΕΥΑΑ και ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης θα παρέμβουν στην πόλη!

511

 

Η ΔΕΥΑΑ έχει θέσει την Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:


– την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της

– τη διαχείριση του αποτυπώματος που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον 

– την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων

Στο σημείο αυτό η εκστρατεία της ΔΕΥΑΑ με τίτλο «Επιστροφή στην βρύση» έρχεται να συναντήσει το σπουδαίο έργο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης.

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, Δ. Σολωμού 24, θα δοθεί συνέντευξη τύπου με αφορμή την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑΑ και του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που θα αφορά κοινές παρεμβάσεις στα πλαίσια της πράξης «Αστικός Εξοπλισμός Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»

 

ΔΕΥΑΑ ο πολίτης και οι ανάγκες του στην πρώτη γραμμή!