Διενέργεια Εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

375

Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στον 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ., ως εξής:

                Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  17.12.2018               Έλεγχος Φαρμάκων

Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων

 

ΤΡΙΤΗ      18.12.2018                Εκτέλεση συνταγών

                                                   Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

 

                Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( Η΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ    19.12.2018           Ελληνική Φαρμακοποιία –  Φαρμακοτεχνία

                                                  Φαρμακευτική Εμπορευματολογία- Στοιχεία Ιστορίας – Νομοθεσία

                                                                                      

ΠΕΜΠΤΗ      20.12.2018        Φαρμακολογία

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21.12.2018       Τοξικολογία

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ορίζεται η 5.12.2018.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.   

Το παράβολο 11,74 € θα το προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσ/νικης, Ερμού & Καρ.Ντήλ γωνία και θα το καταθέσουν στη γραμματεία της Επιτροπής, την πρώτη ημέρα των εξετάσεων.