Για να δούμε! Υπάρχουν ήρωες στην Αλεξανδρούπολη;

348

Σημαντική ημερίδα ενημέρωσης για τη δωρεά του μυελού των οστών και την εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης

Το πρόγραμμα της ημερίδας

18.30 – 18.45: Προσέλευση

18.45: Χαιρετισμοί

19.15: Αιμοδοσία: ένα πολύτιμο δώρο

Ομιλητής: Μαρτίνης Γεώργιος, Αιματολόγος, Διευθυντής Αιμοδοσίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

19.40: Εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα έως σήμερα: ο ρόλος των συλλόγων

Ομιλητής: Κοντακίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

20.00: Will you…Marrow me?

Ομιλητές:  Γρηγορίου Φωτεινή, 3οετής Φοιτήτρια, Ιατρικής ΔΠΘ

Ιωαννίδης Διομήδης,  5οετης Φοιτητής, Ιατρικής ΔΠΘ

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαργαρίτης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ