Συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης

318

Μετά τη ματαίωση της κατά την  12η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης, ύστερα από την αριθ. 34358/15-11-2018  πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 20-11-2018 και ώρα  18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Ενημερώσεις

  1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικής επετειακής εμποροπανηγύρεως στην πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ        

                  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                           ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ