Απαλλάσσονται από χαράτσι 500 ευρώ αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σχολικοί συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ και όχι μόνο

442

Κατατέθηκε και παρουσιάζεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλης η τροπολογία που προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε συνεταιρισμένους αγρότες, ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις σε αδράνεια ή εκκαθάριση.

Εξαιρούνται, δηλαδή, από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, οι αγρότες που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αδράνεια