48 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

1446

Την πρόσληψη 48 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Νοσοκομείο Έβρου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα ενέκρινε νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού.

Όπως προβλέπεται από το απόσπασμα των πρακτικών της 32ης/9.11.2018 τακτικής συνεδρίασης των μελών, οι θέσεις αυτές αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την ενίσχυση της αντίστοιχης διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Το νέο προσωπικό αναμένεται να υπογράψει διετείς συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

workenter.gr