Η φλόγα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο χωριό Κυανή Έβρου

403

Και από την Κυανή Διδυμοτείχου πέρασε η φλόγα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την αύξηση της αιμοδοτικής συνείδησης.