Το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου είναι καυτό!

177

Η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν.4172/2013 θα πραγματοποιηθεί στις 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του  Οικονομικού Έτους 2019».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.