Κλιμάκιο του ΧΜ ΕΟΧ με επικεφαλής τον Πρέσβη της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

145

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στις 8.45 π.μ. κλιμάκιο του ΧΜ ΕΟΧ αποτελούμενο από τον Πρέσβη της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κ. Γιορν Γκέλσταντ, στελέχη της Πρεσβείας, στελέχη του FMO, του Εθνικού Σημείου Επαφής και του ΚΑΠΕ θα επισκεφτούν τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη (Γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος Δημαρχείου). Αμέσως μετά (9.00 π.μ.) θα ακολουθήσει παρουσίαση από τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Ιωάννη Φαλέκα και συζήτηση στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης μέσα από Ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)”.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης το κλιμάκιο θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της Πράξης του Πολυκοινωνικού.