Εκπαίδευση Γυναικείας Αυτοάμυνας το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη

311

Εκπαίδευση Γυναικείας Αυτοάμυνας -Αυτοπροστασίας, από τον Σύλλογο Ελληνική Πολεμική Αγωγή

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Στο τέλος της Εκπαίδευσης θα δοθούν πτυχία συμμετοχής.