Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

407

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις  25 -10-2018 ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

      

      Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

           Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

                  
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :       
1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της   Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής       Μακεδονίας και Θράκης κα. Ελένη  Δημούδη – Τζατζαΐρη.

 

  2. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) Τουριστικής Προβολής  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Δράση 6γ.12.3 «Αναβάθμιση / Ενίσχυση Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2767/09-08-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος         Αντωνιάδης.

 

 3.

         

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Ισολογισμού – Απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.

 

4. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  κατά το Β΄ Τρίμηνο 2018.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.

 

5.

 

 

 

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης  του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.

6.

 

 

 

 

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.

   7. Εφαρμογή του άρθρου 109 του ν.3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης  Εταιρείας με την  επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ ».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

   8.

 

 

Έγκριση μετακίνησης  αιρετών και  υπαλλήλων της  Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το έτος 2019.

Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ  κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης.

   9. Έγκριση  καθορισμού  τρόπου ανάθεσης έργων, της  Περιφερειακής  Ενότητας   Δράμας .

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού     Περιβάλλοντος και  Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

 

10. Γνωμοδότηση  για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 88.945,90 τμ,  όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου που εμπίπτει εντός του τεμαχίου  με αρ. 826ρ με χαρακτηρισμό « Χέρσο – Κοινόχρηστο » συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Ερασμίου έτους 1984 , Ν  Ξάνθης ,  από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.

 

11. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε δρομολόγια που προέκυψαν  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/Π.Ε. Έβρου και «Ιδιωτών Μεταφορέων».

Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

 

 12. Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται εντός της θαλάσσιας ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

 

 13. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κομοτηνής -Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

 

14. Έκφραση άποψης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  σχετικά με το κείμενο διαβούλευσης που προσυπογράφουν φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Δράμας και αφορά την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος  Μαρκόπουλος.

 

                                                                                                                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                              ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΟΥΔΗ – ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ