Η πρώτη πρωτοβουλία της “Διδυμοτείχου Ανάδειξις” για το Διδυμότειχο

825

Έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δασαρχείο Διδυμοτείχου από την πρωτοβουλία «φίλοι μνημείων, μουσείων, πολιτισμού, παράδοσης, του Διδυμοτείχου και της περιφέρειας ‘’Διδυμοτείχου Ανάδειξις’’»  με τον Δασάρχη κ. Μητρούδη Δημήτριο αποφασίστηκε  η από κοινού δράση για την ανάδειξη του άλσους Τσίγγλας Διδυμοτείχου.

       Αρχικά θα λάβει χώρα  μελέτη και αποτύπωση των περιπατητικών μονοπατιών τα όποια θα καταγράφουν και θα σημανθούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα θα διεξαχθεί συντήρηση, διαμόρφωση και καθαρισμός των μονοπατιών  για την πλήρη προσβασιμότητα και χρήση αυτών.

         Σκοπός του συγκεκριμένου πρότζεκτ είναι  δώσει την δυνατότητα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να ξαναγνωρίσουν το άλσος ως τόπο αναψυχής και απόδρασης από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Επίσης θα καταστεί εφικτή η συστηματική προβολή και  ανάδειξη του άλσους ως περιπατητικός προορισμός μέσω πανευρωπαϊκών συλλόγων και εξειδικευμένων ιστοτόπων  για να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δασάρχη κ. Μητρούδη Δημήτριο για την άμεση ανταπόκριση στην πρόταση συνεργασίας καθώς και για την έμπρακτη υποστήριξη του.