3ο Διεθνές Συμπόσιο «Η Θράκη στη Ρωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα»

665

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων της Θράκης (Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και το Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης διοργανώνουν στην Κομοτηνή (18-21 Οκτωβρίου 2018) το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «Η Θράκη στη Ρωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα». Τα προηγούμενα συμπόσια είχαν διεξαχθεί το 1ο στην Φιλιππούπολη (Plovdiv, 7-10 Οκτωβρίου 2016) με θέμα “Cities, Territories and Identities” και το 2ο στην Πέρινθο-Ηράκλεια (Tekirdağ/Marmara Ereğlisi, 27-29 Οκτωβρίου 2017) με θέμα “Roman Thrace; Sanctuaries, Cities and their territories under Roman Rule in Provincia Thracia”.

Το θέμα του φετινού Συμποσίου εστιάζει στους χερσαίους, ποτάμιους και θαλασσινούς δρόμους ως μέσο επικοινωνίας και κινητικότητας αγαθών, προϊόντων, ανθρώπων και ιδεών. Οι διάρκειας 20΄ παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα· οι ίδιες γλώσσες θα χρησιμοποιηθούν και στις επιτοίχιες ανακοινώσεις (posters), η παρουσίαση των οποίων θα έχει διάρκεια 5΄.

Θα πάρουν μέρος επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εργασίες του Συμποσίου θα διεξαχθούν στο κτίριο του Ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή.

Το Συμπόσιο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής. Την 21η Οκτωβρίου θα γίνει επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους Μαξιμιανούπολης και Μαρώνειας.

Γενική Οργανωτική Επιτροπή:

Αναπλ. Καθ. L. Vagalinski ([email protected]), Καθ. D. Boteva ([email protected]),

Καθ. M. H. Sayar ([email protected]) και κα. Χ. Καραδήμα ([email protected])

 

Για το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «Η Θράκη στη Ρωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα»

Επιστημονική Επιτροπή:

Dr Δ. Τριαντάφυλλος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων ([email protected])

Dr Π. Αδάμ-Βελένη, Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ([email protected])

Dr Κ. Καλλιντζή, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης ([email protected])

Χ. Καραδήμα, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης ([email protected])

Μ.-Γ. Παρισάκη, Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ([email protected])

Η. Σβέρκος, Επίκουρος Καθ., Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ([email protected])

Dr Δ. Τερζοπούλου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου ([email protected])

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Φ. Παρδαλίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου ([email protected])

Μ. Τασακλάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ([email protected])

Μ. Χρυσάφη, Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης ([email protected])