Αλλάζει όψη και ομορφαίνει το πάρκο Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη

1070

Αξιοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία καταφέραμε και εντάξαμε το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 418.877,00€, η οποία αφορά α) στην Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του πάρκου Προσκόπων και β) στην προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο κηποθέατρο του Πάρκου Προσκόπων.

Συγκεκριμένα η μελέτη του έργου προβλέπει την περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων υποδομών του πάρκου Προσκόπων, όπως  ανακατασκευή διαδρόμου για τρέξιμο με τη διάστρωση του οικολογικού υλικού STABILIZER, προαναφερόμενη ανανέωση στοιχείων πρασίνου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τα σώματα  νέας τεχνολογίας, εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτισμού, ενσωμάτωση της λωρίδας για τυφλούς στο υφιστάμενο διάδρομο και κατασκευή της παιδικής χαράς εμβαδού περίπου 480μ2 στη θέση της υφιστάμενης παιδικής χαράς .