Σήμερα ανακοινώθηκε ποια εταιρεία θα κατασκευάσει το Λύκειο Φερών

352

Σήμερα, Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, αποσφραγίστηκαν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Λυκείου Φερών».

Από τη διαδικασία προέκυψε ανάδοχος-εργολάβος του έργου η εταιρία SOLIS A.E.